Ifjúság éve meghirdetése

Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” témában hirdette kiA világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.

A 2018-as IFJÚSÁG ÉVE során a fiatalok evangelizációját tűzzük ki célul. Szívügyünknek tartjuk a fiatalok hitre való vezetését, és az abban való megerősítést; az evangélium alapú döntéshozásban való segítséget (életállapot és pályaválasztás tekintetében); a közösségiség szellemének az elmélyítését, és közös tehervállalást (aktív bekapcsolódást a közösségbe); a hivatástisztázást és a hivatás elmélyítésének a szolgálatát. Ezeknek a célkitűzéseknek a fényében négy kiemelkedő fontosságú vasárnapot jelölünk ki:

  • 2017. december 10.: Adventi ifjúsági lelkinap;

  • 2018. február 11.: Ifjúság vasárnapja;

  • 2018. április 22.: Papi hivatások vasárnapja;

  • 2018. szeptember 9.: Iskolakezdés vasárnapja;

A fentnevezett vasárnapok mindenikét tematikus vasárnapnak szánjuk, és nyomatékosan kérjük a paptestvéreket, hogy szíveskedjenek ezeken a napokon a közösség figyelmét és ünneplését az ifjúságra irányítani.

A keresztény jövő építése közös munka, amelyben mindannyiunknak részt kell vállalnunk, kezdve a főpásztortól, a lelki atyákon, a hitoktatókon, a keresztény érzelmű pedagógusokon, a nevelőkön, a szülőkön keresztül is, tudatosítva az ifjúságban a szentírási ígéretet: „Reménységgel teli jövőt szánok nektek” (Jer 29,11b).