Hittanórák időpontja :

 

10 – 11 – Elsőáldozók részére

11 – 12 – I. II. osztály részére

12 – 13 – IV. VII osztályok részére

 

A hitoktatás sokkal többet kell jelentsen, mint egyfajta keresztény ismeretanyag közlése. Sajnos a lekipásztorok és a hitoktatók is tapasztalják, hogy a hitoktatás nem vezeti el a gyermeket (vagy felnőttet) a Krisztussal és az egyházzal való élő és tartós közösségre.

Kérdés tehát ez: Hogyan válik a hitoktatás az evangelizáció szerves részévé?

Az evangelizáció elsődleges feladata a közösség elmélyítése a krisztusi életben, hogy így majd a hívők lehessenek – egyenként és közösségükben – evangelizálók, Krisztust sugárzók. (Ilyen értelmű evangelizációról beszél a zsinat, s az azt követő egyházi dokumentumok, pl. az Evangelii Nuntiandi, a Catechesi Tradendae vagy a Christifideles Laici).
Hitoktatásunk akkor éri el célját, ha elvezet a Krisztussal való életre, a keresztény közösségbe, a keresztény tanúságtételre. Az általános iskolás gyermekek evangelizálása akkor válik hatékonnyá, ha szüleiket is evangelizáljuk, rájuk is figyelünk.