Bende Orsolya - Elisabeta

Szászrégenben születtem 1965 jan.26-án pedagógus családban. Tanulmányaimat szülővárosomban az 5-ös számú általános iskolában, a hozzátartozó zeneiskola zongora szakán végeztem, majd 1983-ban a 2-es számú ipari líceumban leérettségiztem. 1990-ben beiratkoztam a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola hitoktatói levelező szakára és az öt év elvégzése után államvizsgáztam. Hitoktatói tevékenységemet Muresan Márton segédlelkésznek köszönhetően 1996-ban kezdtem el. A nehézségek ellenére a mai napig oktatok. Istennek legyen hála.

Kiss Erzsébet

Gyergyószárhegyen születtem 1983. november 15-én. Általános iskolába is szülőfalumba jártam, amelyet négy év csíkszeredai tartózkodás követett. Itt végeztem ugyanis 1998 és 2002 között a középiskolai tanulmányaimat, pontosabban a Segítő Mária Gimnázium teológia- filológia szakán. Ez a négy év meghatározó volt további életem alakulását illetően, hiszen az ott szerzett tapasztalatok, az ott átélt élmények késztettek arra, hogy egyetemi tanulmányaimat is hasonló mederben folytassam. 2002-ben felvételt nyertem a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Teológia Karára, ahol teológia-történelem szakon képeztem tovább magam. A Kolozsváron töltött négy év alatt szereztem meg a könyvtárosi diplomámat is. 2006-ban a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Teológia Karának pasztorál-pszichológia szakán mesteriztem, amit 2007-ben be is fejeztem. Ez alatt az év alatt a már államvizsga során elkezdett cigánypasztorációs kutatásomat folytattam. 2007-őszétől egy régi álmom valósult meg, ugyanis tanárként dolgozhattam. Három éven át a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumba taníthattam történelmet. Tanári pályámba a 2010. júniusában állt be változás, az akkori férjhezmenetelemet, Szászrégenbe költözésünket két gyermekünk születése követte. Első fiunk, László 2011-ben, második gyermekünk, János pedig 2012-ben született. 2015 őszétől a szászrégeni 6. számú Általános Iskolába vallást tanítok.

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0