Gyergyószárhegyen születtem 1983. november 15-én. Általános iskolába is szülőfalumba jártam, amelyet négy év csíkszeredai tartózkodás követett. Itt végeztem ugyanis 1998 és 2002 között a középiskolai tanulmányaimat, pontosabban a Segítő Mária Gimnázium teológia- filológia szakán. Ez a négy év meghatározó volt további életem alakulását illetően, hiszen az ott szerzett tapasztalatok, az ott átélt élmények késztettek arra, hogy egyetemi tanulmányaimat is hasonló mederben folytassam.

2002-ben felvételt nyertem a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Teológia Karára, ahol teológia-történelem szakon képeztem tovább magam. A Kolozsváron töltött négy év alatt szereztem meg a könyvtárosi diplomámat is.
2006-ban a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Teológia Karának pasztorál-pszichológia szakán mesteriztem, amit 2007-ben be is fejeztem. Ez alatt az év alatt a már államvizsga során elkezdett cigánypasztorációs kutatásomat folytattam.

2007-őszétől egy régi álmom valósult meg, ugyanis tanárként dolgozhattam. Három éven át a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumba taníthattam történelmet. Tanári pályámba a 2010. júniusában állt be változás, az akkori férjhezmenetelemet, Szászrégenbe költözésünket két gyermekünk születése követte. Első fiunk, László 2011-ben, második gyermekünk, János pedig 2012-ben született.
2015 őszétől több helyen tanítók: a „Florea Bogdan” Általános Iskolában, az „Alexandru Ceușianu” Általános Iskolában, a „Lucian Blaga” Líceumban és a „Mihai Eminescu” Pedagógiai Főgimnáziumban.