Disznajó

Jelenlegi temploma a hitújítás előtt épült. Sok átalakításon ment keresztül az évek során. 1978-ban a javítások során a vakolat alatt freskókat találtak, ezeknek a további sorsuk ismeretlen. A templom alatt találjuk gróf Rédey család kriptáját. Érdekesség az, hogy a család az angol királynővel volt rokonságban. A királynő nagyanyjának testvérei és rokonai is itt vannak eltemetve.

A katolikusok részére egy szép kis kápolna épült, Keresztúri Mihály földbirtokos telkén, amelyet Ábel Károly épített 1785-ben Szent István király tiszteletére. A kápolna hátánál két sírt találunk, Reichel Alfréd és neje Czóbel Viktoria sírját. Ők voltak az utolsó birtokosok, és egész területeiket az Egyháznak adományozták.

A kápolna az 1950-es évekre nagyon megrongálódott, elhagyatott állapotba került. Ezt, csak az 1960-as évekre sikerült valamilyen módon rendbe szedni, anyagi okokból kifolyólag. Majd később 1977-ben sikerült alaposabban javításokban részesíteni a kápolnát.