Jubileumi búcsú Szászrégenben

zászrégeni Kisboldogasszony egyházközség és plébániatemplom hármas ünnepet ült szeptember 14-én. A templom Patrónusát, Kisboldogasszonyt köszöntötték a szászrégeni, valamint a kiterjedt egyházközség más közösségeiből érkezett hívek. A verses köszöntőt az elsőáldozás előtt álló Baróti Barbara és az ötödik osztályos Sándor Tiamér kisdiákok mondták, megadva a Tamás József segédpüspök által celebrált búcsús szentmise alap gondolatát.

A szászrégeni plébániatemplom idén ünnepelte felszentelésének 230. évfordulóját. A zavaros történelmi időkről emlékezett meg a püspök atya, aminek a templom, és mindenkori hívő közössége tanúja volt, de Szűzanya minden korban erőssé tette gyermekeit, hogy kitartsanak keresztény hitükben.

A templom építését már 1736-ban megkezdték, fedezet hiánya miatt azonban csupán a szentély készülhetett el. 1771-től báró Bornemisza Ignác (1707–1769), Torda vármegye főispánja támogatásával hozzáépült a sekrestye, fölötte oratóriummal. Miután 1779-re összegyűlt a megfelelő alap, 1780. május 1-én letették az alapkövet, 1781-re pedig elkészült a templom külseje. 1782 és 1783 között a belső berendezést is befejezték. A templomot 1784-ben, pünkösd utáni IV. vasárnapon szentelte fel gróf Batthyány Ignác (1741–1798) erdélyi püspök, a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére.

A főoltár neobarokk stílusú. A szeplőtelen fogantatást ábrázoló oltárkép egy Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) festménye alapján készült másolat. Tőle jobbra Szent Pál, balra Szent Péter szobra áll, fölötte pedig egy Szentháromság-ábrázolás.

A boltozaton látható, a Miatyánk kéréseit ábrázoló freskókat a templom 1968-as általános javítása alkalmával Hatzack Lukácsovits Magda (1933–) készítette. Az ő tervei alapján készült továbbá a szembemiséző oltár 1972-ben.

Utoljára 2011 és 2012 között végeztek általános javításokat a templomon. Ekkor készült a szentély márványborítása.

Ünnepzáró momentumként a püspök atya, a gondnok, a plébános és az unokája, Bíró Zalán köszöntötte Madaras Péter kántor urat, aki harminc éven szolgálja hűségesen Isten népét. Mivel a Madaras házaspár egyben házasságuk harmincadik évfordulóját is ünnepelték, püspöki áldásban részesültek.

 

Balla Árpád