Szászrégeni templom története:
1228-ban jelenik meg elöször oklevélben Regun néven (Documente XIII.C.I. 232). 1474-ben Zaazregen (Suciu).
Templomáról az elsö adat 1330-ból ismeretes a feliratból: „Anno Domini CCCXXX construitur Domus Marie tempore Nicolai plebani…” Ugyanez a Miklós szerepel a pápai tizedjegyzékben is. 1332-ben 3 loto ezüstöt fizet, majd 18 régi banálist, 1333-ban fél fertõ ezüstöt, 1334-ben 5 garast és újra 8 garast, 1335-ben fél fertõ ezüstöt (Beke 160). 1332-ben Christianus pap neve is feltûnik (Schematismus 1882, 149).
Bizonyos, hogy már egy évszázaddal elõbb volt temploma. Az elsõ templom a gótikus korban új formákat kapott. A reformációkor a luteránusoké lett.
1358-ban Magyarrégenrõl is van szó, amelynek gótikus kori temploma volt, és átalakitásokkal ma is áll a reformátusok birtokában.
A katolikus egyház csak a XVIII. század elején jut újra lélegzethez.
1736-tól létesült plébánia (Schematismus 1913), de temploma csak részletekben készült el 1736-tól 1781-ig. Batthyani Ignác szenteli fel 1784-ben (Schematismus 1882, 149). Kezdetben az abafáji pap jár be misézni.
1775-tõl van katolikus iskola és liceum. 1948-ban államosítják.