Kántor - Madaras Péter

Gyergyószentmiklóson születtem 1964. július 18-án. Iskolai tanulmányaimat a gyergyószentmiklósi 1. számú általános iskolában kezdtem, a Salamon Ernő líceumban folytattam, majd a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly kisszeminárumban érettségiztem. Rögtön az érettségi után besoroztak katonának. Katonaság után 1 évet dolgoztam a gyergyószentmiklósi pékségben. 1984-től egyházi szolgálatba álltam. Kezdetben kántortanítóként. Részt vettem a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola keretében szervezett látogatás nélküli teológia kurzusokon Marosvásárhelyen. 1984-től a szászrégeni Kisboldogasszony plébánia kántoraként dolgozok. 1984-ben családot alapítottam, gyermekeink Tünde és Hunor Péter. 2014-ben, templomunk 230. éves fennállásának jubileumán ünnepeltem meg egyházközségemmel a Szászrégenben való tartózkodásomnak, folytonos tevékenységemnek és házasságomnak 30. évfordulójának mérföldkövét, melyet a búcsús szentmisét celebráló Msgr. Tamás József segédpüspök úr áldása koronázta meg. Hálás vagyok, hogy népemet, egyházamat szolgálhatom, és Istennek munkatársa lehetek.

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0